Królewskie Miasto Darłowo      Darłowo na Facebook'u  Darłowo na YouTube  Radio Koszalin  Pogoda

Darłowo - Darłówko idealny duet do wypoczywania
linia ozdobna
Królewskie Miasto Darłowo linia ozdobna

Darłowska Karta Seniora

 

Program „Darłowska Karta Seniora" przyjęty Uchwałą Nr LIII/407/2018 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

 

 1. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Darłowo.
 2. Program jest realizowany w zakresie kultury, zdrowia, sportu i rekreacji oraz edukacji a także innych i produktów oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.
 3. Głównym celem Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb Seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.
 4. Cele szczegółowe Programu:
  1. zwiększenie dostępu do usług publicznych poprawiających jakość życia seniorów,
  2. podniesienie aktywności i sprawności seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych,
  3. umożliwienie seniorom rozwoju zainteresowań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu,
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 5. Program będzie realizowany w szczególności poprzez:
  1. samorządowe instytucje kultury,
  2. jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury, zdrowia, sportu i rekreacji oraz edukacji, wyrażające chęć włączenia się do Programu,
  3. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wyrażających chęć włączenia się do Programu.
 6. Do udziału w Programie mogą przystąpić podmioty, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności i realizowanych usług wyrażą wolę stosowania ulg dla seniorów.
 7. Wzór wniosku o przystąpienie do Programu można pobrać ze strony internetowej www.darlowo.pl  zakładka Darłowska Karta Seniora.
 8. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z Programu jest „Darłowska Karta Seniora", zwana dalej „Kartą".
 9. Karta zawiera imię i nazwisko oraz numer i jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
 10. Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę. W razie zagubienia Karty, jej posiadacz może otrzymać duplikat.
 11. Karta wydawana jest na wniosek osoby, która ukończyła 60 rok życia i  jest mieszkańcem Darłowa.
 12. Karta jest wydawana bezterminowo.
 13. Wzór wniosku o wydanie Darłowskiej Karty Seniora można pobrać ze strony internetowej www.darlowo.pl zakładka Darłowska Karta Seniora lub w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Darłowie.
 14. Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać w formie listownej na adres wskazany we wniosku.
 15. Czas oczekiwania na kartę - minimum 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 16. Rabaty/zniżki są przyznawane po okazaniu Karty Seniora oraz dokumentu tożsamości.
 17. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, zniżek, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty, będzie komunikat/tabliczka informująca o honorowaniu Darłowskiej Karty Seniora umieszczona w witrynach/miejscach widocznych  na terenie obiektów uczestniczących w Programie.
 18. Gmina Miasto Darłowo nie ponosi odpowiedzialności za ulgi, preferencje i zwolnienia proponowane przez Partnerów beneficjentom Programu.
 19. Lista Partnerów Programu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.darlowo.pl  w zakładce Darłowska Karta Seniora.
 20. Osoba udzielająca informacji na temat Darłowskiej Karty Seniora - Renata Lepper-Zalewska,  tel. 94 314- 22- 23, wew. 230  e-mail: r.lepper-zalewska@darlowo.pl

 

Formularz wniosku dla seniorów

Forlularz wniosku dla partnerów

Wykaz partnerów

 

Zobacz nas na Facebook'u

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

 

Zgadzam się Nie, chcę dowiedzieć się więcej